Projekten ligger på en eko-gård 20 km norr om Uppsala.

Sannolika fördelar med mångåriga växter (perenner)

  • Tål i många fall torka bättre än ettåriga växter.
  • Reducerar översvämning
  • Behöver nästan ingen jordbearbetning
  • Minskar näringsläckage. Kvävelåg bördighet?
  • Minimal utsädeshantering
  • Ökad biologisk mångfald
  • Lagrar in kol i rotsystem, stam, grenverk och i jorden
  • Levererar mat under flera år även om skötsel inte skulle vara möjlig
  • Behöver fortsatt och i många fall utökad växtförädling

Kernza

Hordeum bulbosum (”knylkorn”)

På gården har Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) fältförsök av fleråriga släktingar till korn och vete för utveckling och växtförädling av fleråriga sädesslag.