Demonstrationsodling av perenna växter till livsmedel

Förteckning över ca 200 växter/sorter: träd, buskar och örter i demonstrationsodlingen :

ATT NOTERA: ätbarheten hos vissa av de här växterna är inte helt klarlagd.