Alléodling

I maj 2015 började vi att anlägga alléodlingen som är 1ha, ca 50m bred och 200m lång. Marken är lerjord med silt och låg mullhalt. Året innan var marken i svart träda. .

Vi började med att mäta ut 12m mellan bäddarna för träd och buskar. Därefter använde vi en vanlig plog för att öppna upp jorden så djupt som möjligt.

Plogen var försedd med ett hemgjort alvluckringsskär som nådde ner till 70cm djup.

Därefter plöjde vi tillbaka jorden till en odlingsbädd.

Bäddarna ligger i nord sydlig riktning.

Därefter planterade vi olika äppelträd och päronträd.

Plantering av de olika sorterna av havtornsbuskar.

Marken mellan raderna av träd och buskar såddes med vårråg / ärt blandning .

I början vattnade vi noga och ofta alla plantor.

Snart installerade vi droppbevattning, här i raden av bärhäggmispel / saskatoon.

I slutet av augusti planterade vi de olika hasslarna.

Många besökare kom, så också på gårdsdagen när det regnade.

21 sept 2015 skördades vårrågen.

Plöjning i oktober.

Januari 2016. Den lilla alleodlingen är skyddad med nät mot harar, rådjur och vildsvin.

I mitten av maj såddes fältet med havre följt av insådd av blandvall.

Ogräsrensning nära bärbuskarna med jordfräs.

För ogräsrensning använde vi också batteridrivna skyffeljärn och röjare.

Havren i alleodlingen den 23 augusti 2016.

Skörd av havre den 22 september 2016.

2017 är tredje året i alleodlingen, här första skörd på förstaårsvall.

Rullning av hösilage i juni.

Andraskörd av artrik vall i augusti.

Trots de starka frosterna under våren har vi fått en del äpplen särskilt på sorten Katja.

Havtornen har på 2 år växt från 2 dm till 1,5m, och gav god skörd 2017.

Bär från havtorn.


2018


Vallskörd 2018.

Vallbrott hösten 2018.


2019


Riklig skörd av bärhäggmispel, saskatoon 2019.

Lättplockade, goda bärhäggmispelbär.

Skörd av höstvete 2019.

2020

Nytt förstärkt sexkantsnät med robiniastolpar uppsatt.

Trädesbruk för nya allé-rader 2020.

Skörd av grynhavre augusti 2020. Havre med insådd av vallväxter för blandvall 2021 och 2022.

Bärgning av havrehalm 2020.

Allérad 2022 mixad av olika träd och buskar.

Sammantaget kan man säga att det hittills varit enkelt att på fältet fortsätta att odla ekologisk växtföljd mellan rader av träd och buskar. Det har också varit ganska enkelt att plantera, stödja och droppbevattna raderna av träd och buskar. Man får dock räkna med att ogräsrensa träd och busk raderna minst 3 gånger/säsong de första åren. Det skall bli spännande att se om vi framöver får högre kolinlagring, bättre näringshållande förmåga i marken, goda frukter och nötter samt kanske ett högre ekonomiskt netto från denna alléodling.

Historia. Träd på alla åkrar i Le Mans i Frankrike, tidigt 1900 tal