Våtmark / Damm

Man kan spara våtmarker i odlingslandskapet för grundvattenbildning, minskad översvämningsrisk, rik biologisk mångfald och produktion av livsmedel och foder.

Vilka växter finns det i våtmarken? Se listan på sidan om demonstrations odlingen.